15 minuters meditation förknippas med liknande effekter som en hel semesterdag – färre negativa känslor och större välbefinnande.

I en studie som nyligen presenterats i Journal of Positive Psychology har ett forskarteam undersökt hälsoeffekterna av meditation i vardagen jämfört med att semestra.

Studiens deltagare fick ta del av en 15 minuters meditationsguide varannan vecka och fyllde i en utvärdering varje kväll. Deltagarna förklarade att de veckorna de mediterade, till skillnad från de veckorna däremellan där de inte mediterade, hade lättare att iaktta sinnesupplevelser, beskriva tankar och känslor, och att motstå känsloimpulser. Att vara här och nu – som även är kärnan i mindfulness.

Studien har visat att bara 15 minuters meditation förknippas med liknande effekter som en hel semesterdag när det gäller mindfulnessaspekterna.

Har du testat meditation – eller är det kanske dags för ett första försök? Har du nått mindfulness? Genom att träna på att vara mer i nuet (meditera) så kan du uppleva ett ökat lugn i både kropp och sinne (mindfulness).

Logga in i Wellnet för att ta del av våra tips på några utvalda ansluta leverantörer inom meditation och mindfulness.

 

(Källa: Chef.se)