VÅRA TJÄNSTER

WellBrand

God hälsa stärker varumärket

Mår företaget eller organisationen bra så attraheras såväl nya talanger som kunder och andra intressegrupper. På senare år har god hälsa blivit ett anställningskrav och allt fler chefer inser att hälsosamma medarbetare är viktiga för företagets varumärke.

Hälsa är den högst önskade arbetsplatsvärderingen enligt medarbetare i Sverige

Källa Sverigestudien 2016

Hållbara organisationer kännetecknas av välmående och starka medarbetare

En arbetsgivare som vill vara aktuell på marknaden idag måste ta hand som sina medarbetare på ett helt annat sätt än tidigare. Många anställda förväntar sig inte bara ergonomiska arbetsplatser, välfungerande social gemenskap och god arbetsmiljö, utan också möjligheten att delta i motionslopp, testa nya träningsappar och bjudas in till inspirationsföreläsningar med hälsocoacher och mycket annat.

Engagerade & friska medarbetare

Wellnet samarbetar med de främsta leverantörerna av friskvård- och hälsotjänster och kan därför erbjuda marknadens bästa hälsoaktiviteter; interna tävlingar, coachning, inspirationsföreläsningar inom hälsa, kost, och motivation samt utbildningar och workshops.

WellBrand är ett helhetskoncept som ger dig som arbetsgivare möjlighet att bygga varumärket med hjälp av hälsa. Aktiviteterna skapar social gemenskap och engagerar och inspirerar medarbetarna.

Ge dina medarbetare förutsättningar för en hälsosam livsstil.