Varje år får ca 8 000 kvinnor i Sverige besked att de har bröstcancer. Samtidigt visar forskning att 30 minuter fysisk aktivitet varje dag minskar risken att drabbas.

Oktober månad är sedan många år rosa och både privatpersoner och företag visar sitt stöd för Rosa bandet-kampanjen och kampen mot bröstcancer på olika sätt. Så även Wellnet. Det är dock viktigt att komma ihåg att kampen mot bröstcancer pågår varje dag, året om och att små livsstilsförändringar kan göra skillnad!

Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Flera olika studier har visat att övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer och att motion har en gynnsam verkan och minskar risken för att drabbas.

Forskarna kan se ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk för bröstcancer. Så lite som 30 minuters fysisk aktivitet per dag minskar risken. Det spelar ingen roll vilken typ av aktivitet som utförs så länge pulsen höjs. Den fysiska aktiviteten påverkar nästan alla kroppens processer positivt och ökar kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse. Även blodsocker-, insulin- och hormonnivåer påverkas positivt och ger en större chans att ta hand om inflammationer som kan vara inblandade i utvecklingen av cancer.

Tack vare friskvårdsbidraget har Sveriges arbetsgivare en stor möjlighet att vara med och påverka kvinnor till en aktivare livsstil och därmed minskad risk för bröstcancer. Vi på Wellnet arbetar dagligen med att inspirera våra kunder till att nyttja sina friskvårdsbidrag bl.a. genom att erbjuda en enorm bredd av aktiviteter. Det finns något för alla, för att alla ska få chansen att leva ett friskare liv, både nu och sen, i arbetslivet och på fritiden.

Källa: Cancerfonden