Under programmet Mental träning och stresshantering med Esse.nu arbetar du tillsammans med en personlig coach för att du ska kunna utveckla dina resultat, din hälsa, din arbetsmiljö och din livskvalitet.


Optimera dina inneboende resurser

Under takåsarna på Söder med utsikt över Riddarfjärden jobbar Esse.nu med att utveckla människor och företag. Susann, Eva och Sonja hjälper sina kunder från ett läge till ett annat. De skapar ökat välmående och nya resultat genom mental träning, stresshantering och samtalscoachning i olika former.

 

Verktyg för mental styrka

De flesta av oss kan relatera till den vardagliga stressen där vår omgivning ständigt påminner oss om hur och vad vi ska prestera på alla tänkbara plan i livet. Vi ska vara kreativa och produktiva på jobbet, glada och energifyllda hemma, hinna träna, äta rätt och hålla sig aktiv i olika sociala sammanhang. Utöver den yttre påverkan finns alla ens egna krav på hur och vad man ska hinna med och prestera dagarna i ända. Att balansera detta och hitta en livsstil som är hållbar och gör en gott är en utmaning. Esse.nu vill med sina tjänster ge dig verktygen för att på bästa sätt kunna balansera och kontrollera alla livets olika krav och påtryckningar för ett liv i hälsa och harmoni.

 

Coachning för större kontroll

Under programmet Mental träning och stresshantering arbetar du tillsammans med en personlig coach för att du ska kunna utveckla dina resultat, din hälsa, din arbetsmiljö och din livskvalitet. Mötena hålls i den form det passar dig, antingen vid fysiska möten, över telefon eller online. Processen inleds med en kartläggning av dina behov och planering av din mentala process. Du får sedan under programmets gång mentala och fysiska verktyg och övningar som du kan applicera direkt i din vardag. Träningen ger dig bättre balans mellan arbete och fritid, frigör mer tid, hjälper dig att göra fler aktiva val, ökar din motivation och välmående. Du får modet att säga nej och därmed kunna säga ja till det du verkligen vill och behöver. Det hjälper dig att hitta och nå nya mål.

Genom Wellnet erbjuds Esses tjänst Mental träning och stresshantering som du kan handla med ditt friskvårdsbidrag. Snart kommer även samtalscoachning finnas tillgänglig att handla genom Wellnet med dina egna pengar då den typen av tjänst inte är friskvårdsberättigad.

Logga in och beställ Esses tjänster här.

 

Esse jobbar med personlig utveckling individuellt och i grupper, håller workshops och föreläsningar och längre ledarutvecklingsprogram. Vissa av programmen finns även i onlineformat, bl.a. programmet Feedback och att utveckla sin emotionella intelligens, som är utformade för ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap.