Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke och dina medarbetare?

>>> resultat_undersokning_wellnet2016 <<<

Under hösten har Wellnet genomfört en undersökning bland chefer på större företag runt om i Sverige för att ta reda på hur chefer ser att hälso- och friskvårdsarbete påverkar medarbetare och varumärke. Undersökningen initierades för att skapa större insyn kring hur företag runt om i Sverige arbetar, eller önskar att de arbetade med friskvård.

Resultatet visar att utmaningen för arbetsgivare är att hitta verktygen för att mäta hälsosatsningarna i relation till minskade sjuktal, samt att få medarbetarna att nyttja friskvårdsförmånen. Ta del av resultatet genom länken nedan:
>>> resultat_undersokning_wellnet2016 <<<

 

Har du frågor kring resultatet eller har förslag på frågeställningar till kommande undersökningar är du välkommen att kontakta oss.