Under våren har vi på Wellnet genomfört en undersökning bland beslutsfattare på större företag och organisationer för att ta reda på hur man tänker kring friskvårdsarbetet samt hur man ser på kopplingen mellan hälsa och företagets/organisationens varumärke. Nedan är en sammanställning av resultaten.

resultat_wellnetundersokning