Psykisk ohälsa blir ett allt större problem och kan idag till och med klassas som ett hot mot folkhälsan. Faktum är att det idag är lika vanligt att lida av psykisk ohälsa som att ha en fysisk åkomma så som ryggvärk.

 

En stor orsak till den kraftigt utbredda psykiska ohälsan är den stress och höga arbetsbelastning som många upplever på sin arbetsplats. Den 31 mars trädde nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket i kraft som sätter krav på arbetsgivarna att satsa på sina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Målet med de nya reglerna är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Detta tycker vi på Wellnet är ett steg i rätt riktning då det visar att myndigheterna tar det här hotet på allvar. Tillsammans med arbete kring arbetsmiljö och arbetsbelastning gör investering i både mental och fysisk träning, individuellt eller i grupp, underverk för det psykiska välmåendet. Genom att investera i sina medarbetares hälsa kan arbetsgivaren påverka både stämning, kreativitet och produktivitet på arbetsplatsen. Dessutom byggs varumärket starkare, från insidan.  

Om du inte har sett den ännu så kan vi rekommendera Arbetsmiljöverkets film om den sjuka jobbstressen.