healthbrandingfrukostevent

I över ett decennium har det diskuterats hur ohälsan på arbetsplatserna ökar. Företagen betalar skyhöga summor för sjukskriven personal och psykisk ohälsa har blivit en allt vanligare orsak till sjukskrivningarna. Det har om och om igen fastslagits av både arbetsgivare, medier, myndigheter och anställda att det måste ske en förändring.

10 år senare kan vi konstatera att sjukskrivningarna bara fortsätter att öka. Kostnadsexplosionen i sjukförsäkringen har inneburit att utgifterna stigit med knappa 12 miljarder de senaste tre åren och räknas med att öka med ytterligare 10 miljarder de kommande tre åren.

”Hälsofrämjande ledarskap” börjar bli ett slitet uttryck som visar att företaget har lyft frågan men resultaten har i många fall uteblivit. Ergonomiska tangentbord som tågade in för att besvara kritiken mot dålig arbetsmiljö, minskar förvisso risken för musarm, men fungerar desto sämre mot exempelvis psykisk ohälsa. Nej – de åtgärder man tagit för att minska ohälsan har inte varit tillräckliga.

Men det finns varumärken som sticker ut. Arbetsplatser där sjuktalen inte ökar och dit personal attraheras av arbetsklimat, personalförmåner och företagsmentalitet.

Det finns företag som tänkt om och insett vinstfördelarna i att integrera hälsoarbetet i hela företaget. I varumärket. Se på företag som Google som blivit utnämnda till ”Worlds best company to work for” eller ICA som har genomfört en enorm hälsosatsning för att driva Sveriges friskaste företag.

Wellnet ser hälsa som ett verktyg som kan få hela företaget att lyfta. Ett verktyg med vilket du kan bygga ditt varumärke starkare och unikare än dina konkurrenters och samtidigt få fler medarbetare att må bättre. För att lyckas räcker det inte att låta HR själva driva hälsosatsningen. Hela företaget måste vara med på tåget och våga vara annorlunda. När även marknadsavdelningen engagerar sig i hälsoarbetet får hälsosatsningen en helt annan kraft och energi. Genom att marknadsavdelningen och personalavdelningen tillsammans jobbar med hälsofrågorna kan hälsosatsningarna även användas i varumärkesbyggande syfte både internt och externt.

[gravityform id=”3″ title=”true” description=”false” ajax=”true”]